Hrabri pomagači

Misliš da su dječja prava važna? Vjeruješ da je bitno suzbiti nasilje između vršnjaka? Htio bih da i tvoj razred zna kako se djeca i mladi mogu uključiti u odluke koje ih se tiču? Želiš razviti prezentacijske vještine?

Hrabri telefon te poziva da se uključiš u promicanje razumijevanja i tolerancije među djecom i mladima. Postani Hrabri pomagač i uključi se u provođenje radionica i educiranje djece i mladih u svojoj školi o toleranciji, nenasilnom rješavanju sukoba, upoznavanju svojih potreba i slično.

Uloga Hrabrih pomagača je posredovanje između odraslih osoba i djece njihovog uzrasta u razredu te promicanje međusobnog uvažavanja i razumijevanja. Program uključuje edukaciju kroz koju možeš naučiti nove vještine i usvojiti korisna znanja u području dječjih prava, promicanja tolerancije i nenasilja te razvoja empatije i altruizma. Uz to, osigurana je i supervizijska podrška, tj. sastanci na kojima možeš razgovarati ako te nešto muči i podijeliti svoje iskustvo o provođenju radionica u školi.

Kao Hrabri pomagač imati ćeš priliku sudjelovati na sastanku s predstavnicima organizacija u Gradu Zagrebu koje brinu o pravima djece i mladih te donose odluke koje ih se tiču. Na sastanku Hrabri pomagači mogu prezentirati svoje viđenje pitanja zaštite djece, probleme koje su uočili i neke ideje za rješenja.

Ove godine će Hrabrim pomagačima postati 12 djece iz OŠ Borovje i OŠ Gustav Krklec, učenici 6., 7. i 8. razreda.

Uključi se i ti!