Konvencija o pravima djeteta

Kategorija: Dječja prava

Kada se priča o pravima djece i mladih, gotovo uvijek se spominje dokument pod nazivom Konvencija o pravima djeteta. Iako se radi o dokumentu namijenjenom djeci i svima onima koji brinu o djeci, čitanje i razumijevanje Konvencije može biti teško. Zbog toga, u ovom tekstu možeš pronaći najvažnije informacije iz Konvencije i saznati nešto više o svojim pravima.

Što je Konvencija o pravima djeteta?

Svaki čovjek ima svoja ljudska prava. Dječja prava odnose se na prava osoba mlađih od 18 godina. I dječja prava su ljudska prava, no izdvojena su i naglašena jer je ovo razdoblje posebno važno u životu osobe. Kršenje prava u djetinjstvu može negativno utjecati na cijeli budući život osobe. Zbog toga, gotovo sve države svijeta zajednički su se dogovorile da će poštivati i štititi prava djece. Ta prava su napisali u Konvenciju o pravima djeteta i tako odredili načine na koje se treba odnositi prema djeci.

Sažetak Konvencije donosimo ti u nastavku teksta, a možeš je pročitati i ovdje.

Tvoja osobna prava su prava koja se odnose na to tko si ti i kamo pripadaš:

 • svatko ima pravo na život
 • imaš pravo na ime i nacionalnost (pripadnost državi)
 • imaš pravo na identitet (službeni zapis o tome tko si)

Prava na posebnu zaštitu su tu kako bi osigurali da svako dijete koje se nađe u štetnim i zlostavljajućim situacijama bude zaštićeno:

 • pravo na zaštitu od rada koji je štetan za tvoje zdravlje i obrazovanje
 • imaš pravo biti zaštićen/a od nanošenja boli i lošeg postupanja
 • imaš pravo na zaštitu od bilo koje vrste zlostavljanja i iskorištavanja
 • pravo na pomoć ako si ozlijeđen/a, zanemaren/a ili je netko loše postupao s tobom
 • pravo na pravnu pomoć i pravedno postupanje u pravosudnom sustavu

Prava vezana uz odrastanje su tu kako bi osigurali da djetinjstvo provedeš u uvjetima koji su dobri za tebe:

 • pravo na život s vlastitim roditeljem, osim ako je to loše za tebe; imaš pravo živjeti s obitelji koja brine za tebe
 • ako imaš neku teškoću u razvoju, imaš pravo na posebno obrazovanje i njegu, kao i sva prava iz konvencije o pravima djeteta, kako bi mogao živjeti punim životom
 • imaš pravo na najbolju moguću zdravstvenu skrb, kvalitetnu hranu, vodu za piće, čistu i sigurnu okolinu i informacije koje će ti pomoći da zdravo rasteš
 • imaš pravo na pomoć države ako si siromašan, u nevolji ili ne možeš živjeti sa svojim roditeljima
 • imaš pravo na hranu, odjeću, sigurno mjesto za život i zadovoljenje svojih osnovnih potreba

Prava na osobni rast i razvoj su tu kako bi osigurali da se razviješ u zrelu i odgovornu odraslu osobu:

 • pravo na privatnost
 • imaš pravo na kvalitetno obrazovanje koje te uči kako živjeti u miru, štititi okoliš i poštivati druge ljude
 • imaš pravo na igru i odmor
 • pravo na izražavanje svog mišljenja
 • pravo odabira vlastite vjeroispovijesti i vjerovanja
 • imaš pravo samostalnog biranja svojih prijatelja i okupljanja grupe, dok god to ne šteti drugima
 • pravo saznavanja informacija važnih za tvoju dobrobit iz novina, knjiga, računala i drugih izvora; odrasli se trebaju pobrinuti da informacije koje dobivaš nisu štetne i pomoći ti potražiti i razumjeti informacije koje tražiš

Znaš li…

… da u Hrvatskoj postoji Pravobranitelj/ica za djecu. To je osoba koja se bavi zaštitom prava i interesa djece, savjetuje djecu o njihovim pravima te prati jesu li zakoni u skladu s Konvencijom o pravima djeteta i drugim važnim dokumentima. Više o njoj i tome što radi možeš vidjeti ovdje.

Ako ti neko od navedenih prava nije jasno, misliš da je netko prekršio tvoja pravaili te zanima gdje potražiti pomoć ako se tvoja prava krše – nazovi nas na besplatni, anonimni i povjerljivi broj za djecu na 116 111 radnim danom od 9 do 20 sati ili na chat radnim danom od 17 do 20 sati.

Rado ćemo te informirati o tvojim pravima i pružiti ti podršku.